Burdur Halk Sağlığı Müdürlüğü

Afişler
Afiş Düzeni

BURDUR

01.06.2017 tarihinde Destek Hizmetleri Şubesi tarafından girilmiştir.

11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40. Maddesi ile 19/04/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik çerçevesinde;  Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 23/12/2015 tarih ve 15891 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Dışı Personelin Atama ve Yer Değişikliği Yönergesinin 7.Maddesi doğrultusunda; 657 Sayılı Devlet MemurlarDevamı

eksimge
eksimge
eksimge

24.05.2017 tarihinde Destek Hizmetleri Şubesi tarafından girilmiştir.

4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi uyarınca 2017 yılında sözleşmeli personel istihdam edilecek hizmet birimleri 31.12.2016 tarihli ve 29935 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9644 sayılı Bakanlar kurulu Kararı ile tespit edilmiştir. Bu kapsamda Müdürlüğümüze bağlı Toplum Sağlığı Merkezleri ve Entegre İlçe Devlet Hastaneleri Tabip ve Uzman Tabip vizelerine ise bu pozisyonlara yapılacak yerleştirme işlemleri hakkındaki Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2017/3 sayılı (4924 Sözleşmeli Personel) Genelge hükümleri doğrultusunda istihdamları sağlanacaktır.

İlgililere Duyurulur.

eksimge
eksimge

24.04.2017 tarihinde Destek Hizmetleri Şubesi tarafından girilmiştir.

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sağlık Bakanlığının 14/11/2016 tarih ve 13013 sayılı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliği Usul ve Esasları Hakkında Yayınlanan Yönergenin Atama Dönemleri Başlıklı 6 inci maddesi hükümlerine istinaden; Müdürlüğümüze bağlı kuruluş ve birimlerde görev yapan 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki personelin il içinde adil ve dengeli dağılımının sağlanması ve personelin il içinde yer değiştirmesine ilişkin 2017 yılı Mayıs Dönemi İl İçi atamaları için, (diş tabibi,tabip ve uzman tabip dışı sağlık personeli) tayin talepleri kabul edilecektir.

Müracaatlar için ilan metni, münhal yerler ve başvuru formu ekte yayınlanmıştır.

eksimge

13.02.2017 tarihinde Destek Hizmetleri Şubesi tarafından girilmiştir.

ŞOFÖRLÜ - ŞOFÖRSÜZ 28 ADET ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.


16.12.2016 tarihinde Destek Hizmetleri Şubesi tarafından girilmiştir.

ŞOFÖRLÜ - ŞOFÖRSÜZ 30 ADET ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.


16.12.2016 tarihinde Destek Hizmetleri Şubesi tarafından girilmiştir.

Akaryakıt Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 . maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler ekte sunulmuştur.


09.12.2016 tarihinde Destek Hizmetleri Şubesi tarafından girilmiştir.

Akaryakıt Alımı  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21. maddesine göre Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.


28.10.2016 tarihinde Destek Hizmetleri Şubesi tarafından girilmiştir.

ŞOFÖRLÜ - ŞOFÖRSÜZ 30 ADET ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.


28.10.2016 tarihinde Destek Hizmetleri Şubesi tarafından girilmiştir.

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sağlık Bakanlığının 24/03/2015tarih ve 4206 sayılı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliği Usul ve Esasları Hakkında Yayınlanan Yönergenin Atama Dönemleri Başlıklı 5 inci maddesi hükümlerine istinaden; Müdürlüğümüze bağlı kuruluş ve birimlerde görev yapan 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki personelin il içinde adil ve dengeli dağılımının sağlanması ve personelin il içinde yer değiştirmesine ilişkin 2016 yılı Kasım Dönemi İl İçi atamaları için, (tabip ve uzman tabip dışı sağlık personeli) tayin talepleri kabul edilecektir.

Müracaatlar için ilan metni, münhal yerler ve başvuru formu ekte yayınlanmıştır.


13.10.2016 tarihinde Destek Hizmetleri Şubesi tarafından girilmiştir.

AĞLASUN-ÇAVDIR-TEFENNİ ENTEGRE İLÇE HASTANELERİNE  HAZIR YEMEK HİZMET ALIMI  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İletişim Bilgilerimiz
Santral
(0248) 235 20 88
(0248) 235 20 89
Faks
(0248) 233 44 26
(0248) 233 45 20
(0248) 232 60 95
Aile Hekimim Kim
www.beslenme.gov.tr
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Evde Sağlık Hizmetleri