Afişler AfişlerAfişler
Afiş Düzeni

BURDUR

17.04.2015 tarihinde Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi tarafından girilmiştir.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 15.04.2015 tarih ve 768 sayılı yazı ile Aile sağlığı Merkezlerinde bulundurulması zorunlu aspiratör cihazı için yeni düzenlemeler eklenmiş olup 30.06.2015 tarihine kadar belirtilen özellikler çerçevesinde aspiratör cihazının temin edilmesi gerekmektedir.


17.04.2015 tarihinde Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi tarafından girilmiştir.

 22.10.2014 tarihli ve 29153 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Geçici Koruma Yönetmeliğine" istinaden hazırlanan, geçici koruma altına alınan kişilere (Iraklı, Suriyeli vb.) yönelik sağlık hizmeti verecek kurum ve kuruluşların çalışma esasları ile ikinci ve üçüncü basamağa sevk hizmetlerinin nasıl yürütülüceğinin belirlendiği  "Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar Yönergesi"  ne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Ayrıca söz konusu Yönergeye sitemizin Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi - Mevzuatlar bölümünden, Yönerge ekindeki  "Geçici Korunan Hasta Sevk Formu" na ise  Formlar bölümünden de ulaşabilirsiniz.


17.04.2015 tarihinde Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi tarafından girilmiştir.

Nöbet tarihini değiştirmek isteyenler için güncellenen nöbet listelerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


17.04.2015 tarihinde Bulaşıcı Hastalıklar, Çevre ve Çalışan Sağlığı Şubesi tarafından girilmiştir.

Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) kapsamında boğmaca, difteri, tetanoz, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, tüberküloz, poliomyelit, hepatit B, hepatit A, suçiçeği, Hemofilus influenza tip b’ye bağlı hastalıklar ile Streptokokus pnömoniya’ya bağlı invaziv pnömokokal hastalıkların ve bu hastalıklardan kaynaklanan bebek ve çocuk ölümlerinin ve sakatlıkların engellenmesi hedeflenmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi, 2005 yılında, aşılamanın desteklenmesini savunmak için “Aşı Haftası” yapılmasına karar vermiş ve ilk “Aşı Haftası” Ekim 2005 tarihinde yapılmıştır. Bu kapsamda dDevamı


15.04.2015 tarihinde Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi tarafından girilmiştir.

             Türk Eczacıları Birliği ile Bakanlığımız arasında imzalanan “Eczane Bulunmayan Yerleşim Bölgelerinde Yaşayan Halka Yerinde İlaç Teminine İlişkin” Protokol kapsamında Gezici Sağlık Hizmeti veren Aile Hekimlerimizin bu hizmeti verdikleri bölgelerde reçete yazdıkları takdirde mobil kaşelerini basmaları ve ayrıca reçete bilgi sistemine girişlerde de mobil bölümünü işaretlemeleri gerekmektedir.


15.04.2015 tarihinde Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şubesi tarafından girilmiştir.
 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Desteğiyle Konferans Düzenlendi.
ResimlerResimler (11)

Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün organize ettiği, “Ergenlikte Doğru Beslenme-Prof. Dr. Mustafa AKÇAM”, “Çocukluk Çağı Obezitesi Yeni Çözümler-Doç.Dr.Mustafa Özgür PİRGON”, “Çocuklarda Dikkat Eksikliği-Doç. Dr.Evrim AKTEPE” konulu konferans MAKÜ Konferans Salonu’nda yapıldı. Konferansa sağlık çalışanları, Sağlık Yüksek Okulu ve Eğitim Fakültesi öğrencileri ile vatandaşlar katıldı. Soru cevap şeklinde gerçekleşen konferansa ilgi yoğun oldu.


15.04.2015 tarihinde Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi tarafından girilmiştir.

İlimizde boş olan 1 (bir) Aile Hekimliği pozisyonu için 30.04.2015 Perşembe günü saat 14:00'da Burdur Halk Sağlığı Müdürlüğü toplantı salonunda aile hekimliği ek yerleştirme işlemi yapılacaktır.


14.04.2015 tarihinde Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi tarafından girilmiştir.

Bilindiği üzere 11.03.2015 tarih ve 29292 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile her ASM' de "Aspiratör" bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

Konu hakkında Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan alınan 10.04.2015 tarih ve 711 sayılı yazı ile söz konusu aspiratörün özellikleri belirtilerek temini için en geç 30.06.2015 terihine kadar süre tanınmıştır.

Bu nedenle Müdürlüğümüzce 30.06.2015 tarihinden sonra ASM' lerde yapılacak olağan ve olağan dışı denetimlerede belirtilen özelliklerde aspiratör bulunup bulunmadığı da değerlendirileceğinden tüm ASM' lerin tanınan süre içerisinde istenilen özelliklerde aspiratör temin etmeleri gerekmektedir.

İlanen tüm ASM' lere tebliğ olunur.

Aspiratörün özellikleri hakkındaki yazıya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


13.04.2015 tarihinde Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şubesi tarafından girilmiştir.
ResimlerResimler (30)

Nisan ayı, Birleşmiş Milletler tarafından bütün dünyada otizm farkındalık ayı, 2 nisan ise otizm farkındalık günü ilan edilmiştir. Bu ay boyunca tüm ülkemizde otizm konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Otizm Nedir?


10.04.2015 tarihinde Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi tarafından girilmiştir.

SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAV BAŞVURULARINA İTİRAZLAR HAKKINDA DUYURU

eksimge
İletişim Bilgilerimiz
Santral
(0248) 235 20 88
(0248) 235 20 89
Faks
(0248) 233 44 26
(0248) 233 45 20
(0248) 232 60 95
Aile Hekimim Kim
www.beslenme.gov.tr
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Evde Sağlık Hizmetleri