Burdur Halk Sağlığı Müdürlüğü

Afişler AfişlerAfişler
Afiş Düzeni

BURDUR

28.07.2016 tarihinde Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi tarafından girilmiştir.

29.07.2016 Cuma günü saat 15:00' de Halk Sağlığı Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak olan 2016/05-(35) sayılı Aile Hekimliği Ek yerleştirme İşlemine müracaat eden hekimlerin tercih öncelik listesi oluşturulmuştur. Listeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz!


27.07.2016 tarihinde Bulaşıcı Hastalıklar, Çevre ve Çalışan Sağlığı Şubesi tarafından girilmiştir.

28 Temmuz 2016 Dünya Hepatit Günü nedeniyle Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığının hazırlamış olduğu  bilgi notu ektedir.


25.07.2016 tarihinde Destek Hizmetleri Şubesi tarafından girilmiştir.

Yakacak (Odun-Kömür) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler ekte yer almaktadır.

eksimge
eksimge
eksimge
eksimge
eksimge
eksimge
eksimge
eksimge

22.07.2016 tarihinde Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi tarafından girilmiştir.

2016/Temmuz Ayı güncellenen nöbet listesine  aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. İlanen tebliğ olunur.


20.07.2016 tarihinde Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi tarafından girilmiştir.

2016/Ağustos Ayı nöbet listesine  aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. İlanen tebliğ olunur.


18.07.2016 tarihinde Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi tarafından girilmiştir.

18 Temmuz 2016 tarih ve 29774 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2016/16 sayılı Genelgede "Tüm kamu çalışanlarının ikinci bir emre kadar izinleri kaldırılmıştır. Söz konusu kamu çalışanlarından halen izinde bulunanlar en kısa sürede görevleri başına döneceklerdir." denmektedir.

İlanen tebliğ olunur


18.07.2016 tarihinde Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi tarafından girilmiştir.

İlimizde  2 (iki) Aile Hekimliği Birimi için 29.07.2016 Cuma günü saat 15:00'de Burdur Halk Sağlığı Müdürlüğü toplantı salonunda aile hekimliği  yerleştirme işlemi yapılacaktır.


15.07.2016 tarihinde Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi tarafından girilmiştir.

2016/Temmuz Ayı güncellenen nöbet listesine  aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. İlanen tebliğ olunur.


15.07.2016 tarihinde Bulaşıcı Hastalıklar, Çevre ve Çalışan Sağlığı Şubesi tarafından girilmiştir.
Aşırı Sıcaklarda Alınması Gereken Önlemler
ResimlerResimler (1)

Aşırı sıcaklar çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirmektedir. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Normalde terleme ile vücut ısısı dengede tutulmaya çalışılır. Ancak aşırı sıcaklarda sadece terleyerek vücut ısısı dengede tutulamaz. Yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizması ile vücut ısısının dengede tutulması her zaman mümkün olmayabilir. Yine ortamdaki nem oranı yüksekse terleme suretiyle vücut ısısı yeterli düzeyde düşmeyebilir. Ayrıca şişmanlık, herhangi bir hDevamı


13.07.2016 tarihinde Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi tarafından girilmiştir.

Aile Hekimliği performans kesintilerine yapılan itirazlar 01.07.2016 tarihinde ilgili komisyon tarafından görüşülerek sonuca bağlanmıştır.

İletişim Bilgilerimiz
Santral
(0248) 235 20 88
(0248) 235 20 89
Faks
(0248) 233 44 26
(0248) 233 45 20
(0248) 232 60 95
Aile Hekimim Kim
www.beslenme.gov.tr
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Evde Sağlık Hizmetleri